top of page

Power Automate

Automatisoidut tietovirrat.

Power Automatella voidaan automatisoida toistuvia tehtäviä ja liiketoimintaprosesseja, kuten kerätä tietoa sovelluksesta ja tiettyjen raja-arvojen ylittyessä lähettää tästä ilmoitus tärkeille avainhenkilöille. Automatisoinnista voidaan tehdä entistä älykkäämpää sovelluksen AI Builderin ja GPT:n avulla.

IT-Ratkaisut: Services
bottom of page